Zapojení studentů do výzkumných prací na katedře

Detail pracoviště člena komise olfaktometru V roce 2015 byl na naší katedře pořízen přístroj ke stanovení koncentrace pachových látek Olfaktometr T08-8. Přístroj je k dispozici pro vědeckovýzkumné úkoly katedry a studenty, kteří si zvolí téma bakalářské nebo diplomové práce s problematikou zápachu. Zakoupen  byl z grantového projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0258 – Modernizace ZF JU.

Odběr vzorků do vakůOlfaktometr je používán v praktické výuce pro hodnocení kvality potravinářských produktů a ke stanovení koncentrace pachových látek v intenzivních chovech hospodářských zvířat. Avšak bez dobrovolné a aktivní pomoci studentů by bylo vyhodnocování pachových látek velice obtížné.

Odebrané vzorky plynu pro analýzu u olfaktometru je nutné předložit osmi posuzovatelům.  A právě zde je zapotřebí studentů, kteří zaujímají roli posuzovatelů. Posuzovatelé reagují metodou ANO/NE v případě, zda cítí zápach/vůni. Reakce na daný čichový podnět jsou vyhodnoceny příslušným programem a je určena výsledná koncentrace pachových látek v daném vzorku.

Člen komise při vyhodnocování pachových látek pomocí olfaktometru           Posuzovatelé z řad studentů

Studenti již posuzovali například koncentraci pachových látek při pečení různých druhů chleba (čichový vjem z tohoto měření byl hodnocen velice kladně, takže se tyto vjemy hodnotily jako vůně). Dále se podíleli na více než deseti hodnocení vzorků plynů při stanovení koncentrace pachových látek ve velkochovech drůbeže a prasat.