XVI. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Dne 11. listopadu 2015 prezentoval Ing. Antonín Dolan, Ph.D. příspěvek o novinkách ve finálním návrhu nového BREFu pro intenzivní chovy drůbeže a prasat.

2015-11-12_145848