Workshop k problematice BREF

V průběhu čtvrtečního dopoledne 17. května 2018 byla Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU organizátorem workshopu k problematice implementace BREF pro intenzivní chovy drůbeže a prasat v České republice.

Setkání se zúčastnili zástupci České inspekce životního prostředí a krajských úřadů, kteří mají problematiku integrované prevence a omezování znečišťování ve své dikci. Pracovníci BAT centra JU představili ve svých přednáškách specializované laboratoře a přístroje, prezentovali výsledky svých měření a nastínili aktuální trendy vývoje v této oblasti.