Významné ocenění Farmy u lesa v Sudoměřicích u Bechyně

img_2228Farma u lesa v Sudoměřicích u Bechyně koncem minulého roku získala 1. místo v 15. ročníku soutěže Farma roku. S Farmou u lesa naše katedra spolupracuje a tak zástupci katedry vyjeli poblahopřát majiteli panu Šonkovi k tomuto ocenění. 

Tuto prestižní soutěž organizuje Asociace soukromého zemědělství České republiky. V soutěži jsou posuzována hodnotící kritéria, například celkový vzhled farmy, organizace pracovních činností, způsoby hospodaření, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy.

Rodina Šonkových provozuje na Farmě u lesa rozmanité hospodářské činnosti. Největší podíl připadá na velkochov brojlerů, chovaných ve 4 halách o celkové kapacitě 100 tisíc kuřat, na chov masného skotu plemene aberdeen angus, na chov koní a provoz jezdeckého areálu. Při prohlídce farmy lze nalézt mnoho dalších rozmanitých druhů zvířat, ale i ptactva. Součástí farmy je také rybník, kde jsou chovány ryby. Je zde také možnost ubytování.

img_1153 img_2275

Farma dlouhodobě spolupracuje s naší katedrou. Před třemi roky se například velice aktivně zapojila do realizace funkčního úkolu „Ověření vybraných parametrů BAT pro chovy drůbeže“ (měření emisí amoniaku, prachu a hluku), jehož cílem bylo ověřit vliv vybraných technologií chovu na sledované veličiny. Velmi vstřícný a profesionální přístup, který je majiteli farmy panu Šonkovi vlastní, nakonec vyústil ve vydání certifikované metodiky „Měření emisí prachových částic v chovech drůbeže,“ která byla uznána Ministerstvem zemědělství v loňském roce. V současné době spolupráce pokračuje při hodnocení pachových a prachových látek odcházejících z objektů velkochovu drůbeže.

img_2249 img_1187