Výsledky zahraniční výzkumné spolupráce

Spolupráce členů naší katedry a prof. Ing. Jana Broučka, DrSc., Ph.D. z Národního zemědělského a potravinářského centra Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitře Lužiankách na výzkumu hlukové zátěže v chovu prasat přinesla první plody.

Výsledky byly publikovány v německém impaktovaném časopisu Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding (článek Time of day and season affect the level of noise made by pigs kept on slatted floors) a v americkém časopise Applied Engineering in Agriculture (článek Influence of selected factors on sound levels indoor and outdoor of pig barn), jehož vydavatelem je společnost ASABE.

V únoru vyšel v impaktovaném časopise Animal Feed Science and Technology tiskem také článek Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs, který vznikl v rámci činnosti BAT centra JU.