Velmi zajímavá přednáška zástupců společnosti E.ON Energie na katedře

Akademické přednášky předmětu Konstrukce a provoz elektromobilů bakalářského studia byly doplněny o dvě přednášky odborníků z praxe a také o praktické ukázky elektricky poháněných automobilů TESLA a VW Golf.

Zástupci společnosti E.ON Energie pan Ing. Martin Klíma a pan Ing. Martin Schneider svými přednáškami objektivně informovali studenty se současným stavem eMobility, novými trendy v oblasti provozu elektromobilů, problematikou nabíjení baterií, vývojem cen baterií a elektromobilů, řešili otázky připraveností distribuční sítě pro nabíjení vyššího počtu elektromobilů na jednom místě, možnosti využití elektrické energie získané fotovoltaickými panely, umístěnými na objektu vlastního domu, nebo garáže a možnost uložení a opětovného vyčerpání uložených přebytků elektrické energie ve virtuální baterii.

Budoucnost reálné elektromobility přiblížili prostřednictvím inteligentních sítí („smart grids“), které umožňují okamžitě sladit nabídku elektrické energie v síti s okamžitou poptávkou. Smart grids jsou také potřebné pro zapojení obnovitelných zdrojů energie v masovém měřítku tam, kde díky zeměpisným a klimatickým podmínkám je výroba z těchto zdrojů nepravidelná nebo obtížně předvídatelná, případně se nekryje s požadavky na spotřebu. Zabývali se nedostatky současné nabíjecí infrastruktury a nastínili plány společnosti E.ON, která se významně podílí na růstu počtu veřejných nabíjecích stanic. U té příležitosti pozvali studenty na slavnostní otevření rychlonabíjecí stanice u supermarketu Globus dne 14. prosince v 10,00 hodin.

Na mnoha příkladech ukázali, že na budoucnost elektromobility nelze pohlížet na základě jejího současného stavu, resp. stupně dosaženého rozvoje. Například, že nelze vycházet ze současných technologií získávání a využívání zdrojů energie pro jízdu elektromobilů (například se očekává výroba baterií s výhodnější energetickou hustotou, zkrátí se časy při nabíjení baterií a budou postupně využívány nové způsoby nabíjení – například bezdrátové nabíjení z podložky na parkovišti nebo v garáži, budou využívány nové zdroje elektrické energie bez spalování uhlí, očekává se vyšší podíl OZE na výrobě elektrické energie – zejména využití energie Slunce, zvýšením účinnosti FVE.

Přednášející také reagovali na skutečnost, že již nelze počítat s dlouhodobou dostupností a nízkou cenou klasické energie (pohonných hmot z neobnovitelných zdrojů) pro pohon spalovacích motorů (zvýší se náklady na těžbu ropy a zvýší se náklady na dopravu ropy).

Přednášející uzavřeli cyklus svých přednášek optimisticky. Zazněla například také informace, že představitel koncernu Volkswagen minulý měsíc informoval veřejnost o záměru koncernu VW, že cena elektromobilu Golf bude srovnatelná s cenou téhož automobilu se spalovacím motorem. Lze také očekávat snížení ceny za 1 kWh baterie. Přednášející uvedli příklad postupného snižování ceny baterie elektromobilu Golf. Například v roce 2011 byla cena baterie 648 000,- Kč, v letošním roce již 144 000,- Kč a v roce 2030 to bude 56 700,- Kč, přičemž baterie již nemusí využívat lithium a kobalt, protože bude na jiné bázi.

Přednáška byla důstojným obohacením výuky předmětu Konstrukce a provoz elektromobilů a vedení katedry si váží vstřícného přístupu společnosti E.ON Energie a s potěšením očekává další vzájemnou spolupráci v následujících letech.