Technoforum 2015

Račková dolina 2015 - 001

Ve dnech 13.-15.5.2015 proběhlo setkání kateder zaměřených na zemědělskou techniku v Račkově dolině na Slovensku. Naši katedru na tomto setkání reprezentoval Ing. Dolan s doktorandy Mgr. Olšanem a Mgr. Havelkou.

Račková dolina 2015 - 006 Račková dolina 2015 - 004

Setkání probíhalo se záměrem výměny zkušeností a navrhnutí další spolupráce jednotlivých pracovišť. Souběžně s tímto jednáním probíhala doktorandská konference, kde byla představena jednotlivá témata výzkumů.

Račková dolina 2015 - 047 Račková dolina 2015 - 097

Součástí setkání také byla návštěva Muzea Liptovské dědiny Pribylina, kde bylo možno se seznámit s historií a životem slovenských předků. Na závěr byl naplánován společenský večer s živou muzikou, kde se debatovalo a tančilo.

Račková dolina 2015 - 129 Račková dolina 2015 - 201

Račková dolina 2015 - 173 Račková dolina 2015 - 174

Račková dolina 2015 - 159 Račková dolina 2015 - 194