Projekt TAČR

logo_white_red

Identifikační číslo projektu: TA04021252
Název projektu: Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu
Řešitel: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Veřejná soutěž: 4. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2014 pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“
Termín realizace projektu: 07/2014 – 12/2017
Cíle projektu: Cílem projektu je vývoj zařízení a metod pro nechemické ošetření osiv proti různým druhům hub, a to pomocí nízkoteplotního plazmatu s následnou ochranou pomocí biopreparátu. Tímto postupem chceme nahradit postupy (moření), které jsou k životnímu prostředí méně šetrné a kdy je využíváno chemických látek. Tyto látky zůstávají v životním prostředí a vytvářejí tak zbytečnou ekologickou zátěž.Základní myšlenka projektu je definována kombinací dvou strategií moření osiva:

(a) fyzikální ošetření osiva a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu a využití potenciálu tohoto fyzikálního ošetření v eliminaci fytopatogenních houbových a bakteriálních původců onemocnění rostlin a

(b) moření osiva pomocí přirozeně se vyskytujících druhů/kmenů entomopatogenních a mykoparazitických hub. Implementace tohoto postupu do plodinových programů IOR by mohla (odděleně nebo současně) účinně řešit problematiku ochrany proti původcům houbových onemocnění a hmyzích škůdců napadajících kulturní rostliny zejména v nejcitlivějších fázích jejich vývoje (klíčení, vzcházení), resp. napadajících podzemní části rostlin.

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchZemědělská fakulta

Projekt řešen na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky a Speciální produkce rostlinné ZF JU

Řešitelský tým za ZF JU:

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
prof. RNDr. Vladislav Čurn, Ph.D.
Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

Další účastníci: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
SurfaceTreat a.s.

Projekt TA04021252 je řešen s finanční podporou TA ČR.

logo_white_red