Studijní materiály

B4103 Zootechnika a B4131 Zemědělství

Semestr Název předmětu Autor Stažení
III. Mechanizace zemědělské výroby Ing. Fríd, CSc.
>>> Stroje a zařízení pro zpracování půdy
>>> Stroje pro aplikaci hnojiv
>>> Secí a sázecí stroje
>>> Stroje pro ochranu rostlin
>>> Stroje a zařízení pro sklizeň pícnin
a) Žací stroje
b) Obraceče a shrnovače
c) Sběrací lisy, stroje pro manipulaci s balíky
d) Sběrací vozy
e) Řezačky
>>> Sklízecí mlátičky
>>> Mechanizace pro sklizeň brambor Nedostupné
>>> Mechanizace pro sklizeň cukrové řepy Nedostupné
>>> Mechanizace pro krmení hospodářských zvířat Nedostupné
>>> Napájení hospodářských zvířat Nedostupné
>>> Technologie pro odkliz výkalů hospodářských zvířat Nedostupné
>>> Stroje a zařízení pro dojení a chlazení mléka Nedostupné
>>> Mechanizace pro skladování a manipulaci s krmivy Nedostupné