Studijní materiály

Navazující inženýrský studijní program N4101 Zemědělské inženýrství

Semestr Název předmětu Autor Stažení
I. Zahradní a komunální technika Ing. Celjak, CSc.
I. Technologie a technika rostlinné produkce Ing. Fríd, CSc.
>>> Stroje a zařízení pro zpracování půdy
>>> Stroje pro aplikaci hnojiv
>>> Secí a sázecí stroje
>>> Stroje pro ochranu rostlin
>>> Stroje a zařízení pro sklizeň pícnin
a) Žací stroje
b) Kondicionéry a mačkače
c) Obraceče a shrnovače
d) Lisy pro ukládání píce do vaků, baličky píce Nedostupné
e) Sběrací lisy, stroje pro manipulaci s balíky
f) Sběrací vozy
g) Řezačky
>>> Sklízecí mlátičky
>>> Stroje a zařízení pro čištění semenných směsí Nedostupné
>>> Mechanizace pro sklizeň brambor Nedostupné
>>> Mechanizace pro sklizeň cukrové řepy Nedostupné
II. Dopravní a manipulační technika II Ing. Celjak, CSc.
III. Traktory a dopravní prostředky II Ing. Dolan, Ph.D.
IV. Logistika Ing. Dolan, Ph.D.