Studijní materiály

Bakalářský studijní program B4131 Zemědělství

Semestr Název předmětu Autor  
I. Dopravní a manipulační technika Ing. Celjak, CSc.
II. Technická normalizace a bezpečnost Ing. Celjak, CSc.
II. Traktory a dopravní prostředky I Ing. Dolan, Ph.D.
III. Diagnostika motorových vozidel Ing. Dolan, Ph.D.
III. Stroje pro zpracování půdy Ing. Dolan, Ph.D.
V. Dílenské stroje a nářadí Ing. Dolan, Ph.D.
V. Konstrukce a provoz vozidel Ing. Celjak, CSc.
V. Stroje pro hnojení a ochranu rostlin Ing. Fríd, CSc.  
  >>> Ochrana rostlin  
  >>> Stroje pro hnojení  
  >>> Návody do cvičení 1  |   2 |  3
VI. Stroje pro obiloviny a pícniny Ing. Fríd, CSc.  
  >>> Sklizeň píce  
  >>> Žací stroje  
  >>> Obraceče a shrnovače  
  >>> Sběrací vozy  
  >>> Sklízecí mlátičky  
  >>> Řezačky  
  >>> Mačkače, kondicionéry  
  >>> Sběrací lisy  
VI. Stroje pro okopaniny, tech. pl. a zeleninu Ing. Dolan, Ph.D.
VI. Stroje pro zemní a lesní práce Ing. Celjak, CSc.  
  >>> Stavební zařízení pro realizaci staveb  
VI. Technologické linky Ing. Dolan, Ph.D.