Studijní materiály

Bakalářský studijní program B4131 Zemědělství

Semestr Název předmětu Autor
I. Dopravní a manipulační technika Ing. Celjak, CSc.
II. Technická normalizace a bezpečnost Ing. Celjak, CSc.
II. Traktory a dopravní prostředky I Ing. Dolan, Ph.D.
III. Diagnostika motorových vozidel Ing. Dolan, Ph.D.
III. Stroje pro zpracování půdy Ing. Dolan, Ph.D.
V. Dílenské stroje a nářadí Ing. Dolan, Ph.D.
V. Konstrukce a provoz vozidel Ing. Celjak, CSc.
V. Stroje pro hnojení a ochranu rostlin Ing. Fríd, CSc.
>>> Ochrana rostlin
>>> Stroje pro hnojení
>>> Návody do cvičení 1  |   2 |  3
VI. Stroje pro obiloviny a pícniny Ing. Fríd, CSc.
>>> Sklizeň píce
>>> Žací stroje
>>> Obraceče a shrnovače
>>> Sběrací vozy
>>> Sklízecí mlátičky
>>> Řezačky
>>> Mačkače, kondicionéry
>>> Sběrací lisy
VI. Stroje pro okopaniny, tech. pl. a zeleninu Ing. Dolan, Ph.D.
VI. Stroje pro zemní a lesní práce Ing. Celjak, CSc.  
>>> Stavební zařízení pro realizaci staveb
VI. Technologické linky Ing. Dolan, Ph.D.