Bakalářské a diplomové práce

Akademický rok 2019/20

(Aktualizováno 23. 1. 2020)

Návrh témat diplomových a bakalářských prací  pro studijní obory ZDTb a ZDTn po dohodě si mohou téma vybrat i studenti jiného oboru

Návrhy témat kvalifikačních prací


Mgr. Roman Bumbálek

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Získávání obrazových dat (rešeršní práce)
  • Využití a zpracování obrazových dat v živočišné výrobě (BP)
  • Vlastnosti obrazových dat získaných ve stájovém prostředí (BP)
  • Proces získávání obrazových dat ve stájovém prostředí (BP)
  • Návrh a cenová analýza optimální sestavy prostředků k nepřetržitému získávání obrazu ve stájových prostorách (BP)

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316 a TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Předzpracování obrazu (rešeršní práce)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: korekce obrazových defektů (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: analýza tvaru objektu (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu za pomocí prahování (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu za pomocí detekce hran (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu na základě dělení a spojování obrazu (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: měření vybraných příznaků objektů v obraze (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: hledání a spojování linií v obraze (BP)

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Předpisy pro provoz a metodiky kontrol silničních motorových vozidel v ČR – rešerše (BP)
 • Průběh, vývoj a důsledky aféry Dieselgate – rešerše (BP)
 • Vývoj konstrukcí spalovacích motorů – rešerše (BP)
 • Diagnostika motoru Fabia I 1.4 MPI 16V s kódem motoru AUA (BP)
 • Filtry pevných částic u spalovacích motorů – rešerše (BP)
 • Plánování údržeb vozového parku ve vybraném zemědělském podniku (BP)
 • Diagnostika traktoru Case (BP)
 • Diagnostika a opravy systému Common Rail (BP)
 • Diagnostika motoru Volkswagen Golf IV 1.4 s kódem motoru BCA (BP)
 • Vyhodnocení výrobní měrné emise amoniaku z vybraného chovu prasat (DP)
 • Vyhodnocení exploatačních a kvalitativních ukazatelů sklízečů brambor různých konstrukcí (DP)
 • Porovnání exploatačních parametrů kotoučových a radličkových podmítačů ve vybraném zemědělském podniku (DP)
 • Diagnostika vozidel s pohonem LPG (DP)
 • Porovnání kvalitativních ukazatelů u sklízecích mlátiček s různou konstrukcí mlátících ústrojí (DP)
 • Měření a vyhodnocení exploatačních a kvalitativních ukazatelů orby na konkrétním pozemku (DP)

Ing. Martin Filip

 • Mapování pohybu techniky pro sklizeň píce s využitím a bez využití GPS (BP)
 • Porovnání sběracích lisů při sklizni píce (BP)
 • Porovnání secích strojů v konvenčním a precizním zemědělství (BP)
 • Porovnání orebného a bezorebného zpracování půdy (BP)
 • Přehled technik a technologií pro likvidaci Lýkožrouta smrkového (BP)
 • Hodnocení harvestorové technologie (BP)

Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Využití umělé inteligence v zemědělství
  • Využití umělé inteligence v chovech skotu (DP)
  • Využití umělé inteligence v rostlinné produkce (DP)
  • Využití umělé inteligence v chytrých sklenících (DP)
  • Využití umělé inteligence v dopravě (DP)
  • Využití umělé inteligence k rozpoznávání patogenů (DP)
  • Přehled neuronových sítí pro zpracování obrazu v zemědělství (DP)

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Modely chovů v živočišné produkci
  • Návrh 3D modelu reálného ustájení skotu pro potřeby počítačových simulací
  • Návrh 3D modelu reálného ustájení prasat pro potřeby počítačových simulací
  • Návrh 3D modelu reálného ustájení drůbeže pro potřeby počítačových simulací

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316TAČR TREND FW01010391.

 • Návrh prostorového rozmístění technických prostředků k nepřetržitému získávání obrazu ve stájových prostorách (DP)

Ing. Radim Kuneš

Témata prací jsou vázány na projekt NAZV QK1910174.

 • Okruh: Sledování vybraných parametrů dojeného mléka
  • Optimalizace testovací kolony pro sledování kvality dojeného mléka (BP/DP)
  • Optimalizace systému pro měření hmotnosti dojeného mléka (BP/DP)
  • Vývoj software pro zpracování a vyhodnocení dat z procesu dojení (BP/DP)
  • Testování vybraných senzorů pro stanovení parametrů kvality dojeného mléka (BP/DP)
  • Měření vybraných kvalitativních parametrů mléka při dojení skotu (BP/DP)
  • Stanovení kvalitativních parametrů dojeného mléka indikující zdravotní stav dojnic (BP)
  • Možnosti hodnocení kvalitativních parametrů mléka v reálném čase (BP)

Mgr. Pavel Olšan, Ph.D.

Témata prací jsou vázány na projekt TRIO FV40316.

 • Okruh: Využití robotické ruky v zemědělství
  • Analýza zatížení nosné konstrukce pro robotickou ruku (DP)
  • Ekonomické zhodnocení nosné konstrukce robotické ruky (DP)
  • Technické zhodnocení možných konstrukčních řešení pro robotickou ruku (DP)
  • Přehled softwaru pro ovládání robotické ruky (BP)
  • Hardware pro ovládání robotické ruky (BP)
  • Vybraný software pro ovládání robotické ruky (BP)
  • Analýza trhu s robotickými rukami (BP)
  • Analýza bezpečnosti při použití robotické ruky ve stáji (BP)
  • Optimalizace procesu ošetření ječmene plazmovým výbojem (BP)
  • Optimalizace procesu ošetření řepky plazmovým výbojem (BP)

Ing. Marie Šístková, CSc.

 • Stanovení metodiky pro nastavení extruzní linky (DP)
 • Posouzení osvětlenosti stájových objektů v chovech skotu (DP)
 • Hodnocení úrovně osvětlení v dojírnách (DP)
 • Posouzení využití míchacích krmných vozů na farmách pro chov skotu (DP)
 • Vyhodnocení využití mechanizačních prostředků na přípravu krmiva na farmě pro chov skotu (DP)

Mgr. Tomáš Zoubek

Témata prací jsou vázány na projekt TRIO FV30234.

 • Okruh: Laserový potisk skleněných ploch
  • Technická řešení zabraňující střetu ptactva s transparentními plochami – rešeršní práce (BP)
  • Analýza střetu ptactva se skleněnými plochami (BP)
  • Interakce ptactva s transparentní překážkou (BP)
  • Posouzení technologického procesu povrchové úpravy skleněných ploch z ekonomického pohledu (BP)
  • Vypracování metodiky pro experimentální ověření funkčnosti povrchové úpravy skleněných ploch (BP)
 • Okruh: Nauka o materiálu
  • Využití kompozitních materiálů v zemědělství – rešeršní práce (BP)
  • Moderní výroba kovových dílů – rešeršní práce (BP)
  • Vytvoření 3D modelu komorové a průběžné pece (BP)
 • Okruh: Základy strojírenských technologií
  • Nekonvenční metody dělení materiálu (BP)
 • Okruh: Počítačové modelování v technických oborech
  • Počítačové modely pro simulaci utužení půdy – rešeršní práce (BP)