Pro studenty

Aktuální studijní plány

Státní závěrečné zkoušky

Souhrnné zkoušky, kterými student uzavírá studium. Poté, co student úspěšně obhájí bakalářkou práci a složí tyto zkoušky, obdrží vysokoškolský diplom.

Informace ke státním závěrečným zkouškám

Promoce Promoce

Bakalářské/Diplomové práce

Bakalářská nebo diplomová práce patří mezi dokumenty, kterými absolvent vysokoškolského studijního programu prokazuje svoji schopnost odborné a vědecké práce. Zpracování a obhajoba práce je pro studenta symbolem zakončení studia a prezentací vlastních schopností, zejména pokud jde o samostatnou práci studenta.

Témata závěrečných prací je možné konzultovat s vyučujícími v souladu s jejich odborným zaměřením.

———

Šablona závěrečných prací (.docx)