Student ZF JU Ing. Radim Kuneš bodoval v soutěži Cena Nadace

Velmi pěkné druhé místo obsadil v soutěži Cena Nadace ČEZ student Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích Ing. Radim Kuneš.

2_Radim_Kunes_cena

V 16. ročníku prestižní soutěže pořádané společností ČEZ a.s. jsou každoročně oceňovány nejlepší technické a vědecké práce studentů technických vysokých škol. Letošní ročník se konal v poslední červnový den v Praze a do soutěže se zapojilo 23 studentů. Na cenách si rozdělili celkem 180 tisíc korun.

Radim Kuneš se do soutěže přihlásil s prací na téma „Využití nízko-potenciálního odpadního tepla produkovaného JE Temelín pro zemědělskou produkci.“ V práci, která poslouží jako prvotní podklad pro další rozpracování specialisty v relevantních oblastech, student komplexně zhodnotil možnosti využití odpadního tepla k vytápění skleníku s následnou produkcí zeleniny. Pod vedením doc. RNDr. Petra Bartoše, Ph.D. a ve spolupráci se zástupci Jaderné elektrárny Temelín vymezil technické požadavky na dílo, navrhl vhodné parametry použitých tepelných čerpadel a skleníku a posoudil agrotechnické požadavky na pěstované rostliny. Dále zhodnotil bezpečnostní rizika, posoudil majetkoprávní otázky a vypracoval ekonomickou analýzu celého projektu.

1_Radim_Kunes_poster

Více informací o průběhu soutěže Cena Nadace ČEZ naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Od nového akademického roku bude Ing. Radim Kuneš pokračovat v doktorském studiu na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU. V dizertační práci se zaměří na posouzení a návrh vhodných technických opatření za účelem snížení emisí pachových látek majících původ v zemědělské produkci.