Student naší katedry Bc. Zdeněk Krýsl publikoval v časopisu Mechanizace zemědělství

V odborném časopisu Mechanizace zemědělství č. 5/2017 na stranách 88 až 90 byl uveřejněn článek studenta studijního oboru Zemědělská a dopravní technika Bc. Zdenka Krýsla. Text se týká srovnání hlučnosti traktorů v závislosti na jejich stupni modernizace.

Málo lidí má možnost provést měření u několika traktorů, jejichž rok výroby je od sebe vzdálen 74 let. Zdeněk Krýsl tuto možnost má, protože v jejich rodinné sbírce traktorů a zemědělské techniky ve Volšovech u Sušice jsou mu k dispozici.

K měření využil přístrojové vybavení BAT centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které jsou katedře a jejím studentům k dispozici. Přidal své dovednosti v psaní textu a ochotu zpracovat text do čtivé podoby. Členové katedry si tohoto úspěchu váží a oceňují jeho ochotu a odvahu v psaní odborných textů.