Spolupráce katedry se společností Auto Future ČB

Alespoň 30 % výuky v bakalářském studiu by mělo být doplněno o přednášky odborníků z praxe, ukázkami studované problematiky a měřením vybraných fyzikálních veličin, aby bylo možné posoudit, resp. ověřit nabyté informace na přednáškách.

To předpokládá, že jsou na katedře dostupné laboratoře, měřicí přístroje a zařízení pro výše uvedené potřeby. Pokud je ale pokrok v určité oblasti tak rychlý, nebo finančně nákladný, že předbíhá možnosti katedry, je nutné, aby katedra spolupracovala s firmami, u nichž je to možné. K popisované situaci například dochází vlivem rychlého rozvoje elektromobility a proto katedra navázala spolupráci s oddělením prodeje automobilů KIA společnosti Auto Future České Budějovice. Společnost Auto Future zapůjčila na výuku v bakalářském oboru elektromobil KIA Soul, který bude k prohlédnutí ve dnech 15. a 16. října na katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky. Bližší informace u tajemníka katedry.