Slavnostní imatrikulace

Dne 12. 10. 2017 složili naši studenti imatrikulační slib. Tímto slibem byli přijati do akademické obce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Po vyslechnutí projevu zástupce rektora, pana děkana naší fakulty a imatrikulačního slibu, který přednesla vybraná studentka, studenti postupně předstupovali před insignii fakulty. Přiložili na ní dva prsty pravé ruky a slovy potvrdili, že budou vzornými studenty a budou ctít jméno univerzity. Dále předstoupili před zástupce pana rektora a děkana zemědělské fakulty, jimž podali ruku a převzali Imatrikulační slib na své jméno a příjmení.