Setkání TPS

Setkání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat se uskutečnilo dne 1.9.2014 v prostoru BAT centra JU za účastí pracovníků Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích, MZe ČR Praha, MŽP Praha , VÚŽV Nitra, a společností Tekro s.r.o., Cenia, Rendovin, Agrosoft a ČMDU. Odpolední část se konala na výstavě Země živitelka…

IMG_2360 IMG_2354 IMG_2352