Setkání Technické pracovní skupiny pro intenzivní chovy hospodářských zvířat

V pondělí 31. 8. 2015 pořádala naše katedra celostátní setkání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat. Setkání se zúčastnili zástupci MZe ČR, MŽP ČR a soukromých podnikatelských subjektů.

IMG_3082 IMG_3079

Krátkou prezentaci z oblasti legislativy IPPC přednesl zástupce MZe Ing. Petr Zajíček, Ph.D. S činností BAT centra JU v roce 2015 zúčastněné seznámil vedoucí Katedry zemědělské, dopravní a manipulační techniky JU v Českých Budějovicích doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. a o stavu a počtu integrovaných povolení zúčastněné seznámila zástupkyně společnosti Cenia spol. s r.o. Ing. Jaroslava Malířová.

IMG_3092 IMG_3088 IMG_3086

Následovala diskuze, po které se přítomní odebrali na oběd a na návštěvu celostátní výstavy Země živitelka.