Setkání pracovníků BAT center z České republiky

IMG_1965Ve dnech 16.-17.1.2014 proběhlo pod záštitou děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích p. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr.h.c. a Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR zastoupeném pí ředitelkou Ing. Jitkou Götzovou setkání zástupců BAT center z Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Mendelovy univerzity v Brně a Vysoké školy báňské v Ostravě. Na setkání byly diskutovány otázky z oblasti Integrované prevence (IPPC) a možnosti vzájemné spolupráce BAT center na řešení této problematiky.

IMG_1959 IMG_1961 IMG_1962

Za BAT centrum JU byly představeny měřící přístroje pro hlavní činnost v oblasti emisí z intenzivních chovů hospodářských zvířat (fotoakustický analyzátor plynů INNOVA 1412, analyzátory prachových částic DUSTRAK, zvukoměr BRÜEL&KJAER a adiabatický měřič koncentrace O2  RAMKO 2).

Obrázek1 Obrázek4
Obrázek3 Obrázek2