Setkání kateder vyučujících ZT 2017

V rámci utužovaní společenských vztahů mezi jednotlivými katedrami vyučujících zemědělskou techniku se zástupci naší katedry zúčastnili tradičního setkání kateder, které proběhlo 8.-9. června 2017 tentokrát na půdě ČZU v Praze.

Připravený program hostitelské organizace nabídl prohlídku zmodernizovaného areálu university, výukových prostor a technického muzea v Praze. Hlavní náplní setkání byly prezentace jednotlivých pracovišť s informacemi o chodu, počtech studentů a řešených projektech. Setkání kateder bylo završeno společenským večerem s ochutnávkou piva Suchdolský Jeník z místního univerzitního pivovaru.