Seminář na téma Smart City

Na semináři o současnosti a budoucnosti Smart City, uspořádaném pro studenty Katedry zemědělské, dopravní a manipulační techniky, měl hlavní slovo pan Ing. Patrik Horažďovský z Ústavu dopravní telematiky, Fakulty dopravní na ČVUT Praha.

Pan Ing. Horažďovský v úvodní části semináře seznámil studenty se zajímavými pohledy do blízké budoucnosti Smart City ve městech a regionech. Zdůraznil, že se jedná o soubor funkčních, nikoliv formálních, opatření ve skutečný prospěch lidí tím, že se propojí více dat pro zpracování a poskytnutí užitečných informací. Na několika příkladech ukázal, že se v současné době jedná především o využití stávající infrastruktury tak, že se propojí souvislosti mezi jednotlivými prvky a využije se jednak databází velkých objemů dat, která jsou v současné době již k dispozici, ale využije se také mobilních dat, která jsou on-line k dispozici. Uvedl několik příkladů z oblasti dopravy, kdy se díky propojení dat z vybraných zařízení rozšíří možnosti optimalizace pohybu dopravních proudů, s čímž souvisí snížení výskytu kongescí provozu, snížení spotřeby energie vydané pro pohyb dopravních zařízení ve městech, což má také vliv na snížení emisní zátěže škodlivých plynů a prachových částic.