Řešené projekty

Název IČ projektu Termín realizace
Projekt TRIO FV30234 01/2018 – 12/2020
OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495 07/2018 – 12/2020