Dokončené projekty

Název IČ projektu Termín realizace
Projekt TAČR TA04021252 01/2014 – 12/2017
OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520 07/2016 – 12/2018