Projekty

MPO TRIO FV40316

 • Vývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současného hodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence
 • od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2022

GAJU 059/2019/Z

 • Environmentálně šetrné technologie pro udržitelný rozvoj zemědělství
 • od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021

NAZV QK1910174

 • Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase
 • od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023

> MPO TRIO FV30234

 • Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého formátu pro potřeby současného stavebnictví
 • od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

> MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495

 • Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu
 • od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2020

> TAČR TA04021252

 • Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu
 • od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2017

> MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520

 • Nový proces ošetření zemědělských produktů (semen) proti plísním
 • od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018

GAJU 094/2016/Z

 • Optimalizace produkčních funkcí a environmentálních dopadů zemědělství
 • od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

GAJU 020/2013/Z

 • Bioklimatické vlivy prostředí a technické postupy ve vztahu k welfare zvířat a kvalitě produktů v potravním řetězci
 • od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2015

GAJU 102/2013/S

 • Advanced Oxidation Processes v ekologických aplikacích a využití těchto postupů v badatelské výuce učitelů
 • od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2015