Projekty

Název IČ projektu Termín realizace
Projekt TRIO FV30234 01/2018 – 12/2020
OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495 07/2018 – 12/2020
Název IČ projektu Termín realizace
Projekt TAČR TA04021252 07/2014 – 12/2007
OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520 07/2016 – 12/2018