Projekt TRIO

Identifikační číslo projektu: FV30234
Název projektu: Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého formátu pro potřeby současného stavebnictví
Řešitel za JU: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Veřejná soutěž: 3. veřejná soutěž v programu TRIO Ministerstva průmyslu
a obchodu zaměřené na podporu výzkumu a vývoje
Termín realizace projektu: 01/2018 – 12/2020
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvládnutí konstrukce, technologie výroby a výroby malých, středně velkých a velkých skleněných průhledných ploch, které budou odrážet světelné paprsky v UV části optického spektra a které naopak budou v maximální míře propouštět paprsky ve viditelné části optického spektra. Takový materiál se bude ptákům jevit jako nepřekonatelná překážka, které se během letu vyhnou, a lidské oko bude naopak takový materiál vnímat jako prakticky průhledný bez esteticky rušivých prvků. Vyvíjený materiál nalezne uplatnění především ve stavebnictví, kde jsou velké skleněné tabule používány na opláštění budov, balkony, zvukové bariéry, atp.
Hlavní příjemce: ISOTHERM s.r.o.
Další účastníci: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta

Projekt řešen na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky a na Katedře biologických disciplín

Řešitelský tým za ZF JU:

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
Mgr. Tomáš Zoubek
Ing. Martin Filip

Projekt FV30234 je řešen s finanční podporou státního rozpočtu, z programu TRIO.