Pro uchazeče o studium

Informace o studijních oborech

Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky garantuje níže uvedené studijní obory:

Bakalářský studijní obor – Zemědělská a dopravní technika: obchod servis a služby

 • tříletý studijní obor
 • absolvent získává titul bakalář (Bc.)
 • studenti si volí dle svého zaměření jednu ze dvou specializací, a to:
  • Zemědělská technika
  • Dopravní a manipulační technika
 • první rok studia absolvují obě dvě specializace společně (tzv. společný základ), od druhého roku je pak studium profilováno dle zvolené specializace
 • obor je určen pro všechny zájemce o studium od akademického roku 2016/2017 (tj. přijímací řízení proběhne poprvé na jaře v roce 2016)
 • absolventi mohou pokračovat ve studiu ve dvouletém navazujícím studijním oboru Zemědělská a dopravní technika.
 • Studijní plán ke stažení

Navazující studijní obor – Zemědělská a dopravní technika

 • dvouletý studijní obor úzce navazující na bakalářský studijní obor Zemědělská a dopravní technika: obchod servis a služby
 • absolvent získá titul inženýr (Ing.)
 • obor je určen pro všechny zájemce o studium od akademického roku 2016/2017 (tj. přijímací řízení proběhne poprvé v roce 2016).
 • Studijní plán ke stažení

Absolventi naleznou uplatnění v zemědělské prvovýrobě, v servisních organizacích zabývajících se provozem, opravami i prodejem zemědělské techniky a plní požadavky podnikatelské sféry na technicky kvalifikované odborníky zejména v jihočeském regionu.

Na celé JU je zaveden kreditní systém studia v souladu principy ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Systém), který studentům významně zjednodušuje studium v zahraničí a umožňuje jim do značné míry ovlivnit svoji odbornou profilaci během studia.

Podrobné a aktuální podmínky přijímacího řízení a návod k podání přihlášky jsou vždy zveřejněny formou Opatření děkana na webových stránkách fakulty.