Přednáška zástupců Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Tajemník katedry a zástupci HZS JČK

Při semináři, který byl součástí předmětu Technická normalizace a bezpečnost, vyučovaného na naší katedře, vystoupili zástupci Hasičského záchranného sboru, generálního ředitelství Jihočeského kraje. Přednáška byla v rámci pokračování spolupráce HZS s naší katedrou.

Paní plk. Ing. Jana Neškodná, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru, studenty seznámila s preventivně výchovnou činností Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, zdůraznila problematiku informování obyvatelstva o rizicích vzniku mimořádných událostí, seznámila s prvky systému ochrany člověka při působení běžných rizik i mimořádných událostí a připomněla otázky důležitosti zvyšování znalostí občanů s preventivními ochrannými opatřeními.

Pan nprap. Josef Smolík, vrchní inspektor vyšetřovatel požárů oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP si připravil velmi poutavý rozbor příčin, následků, způsobu zásahu a způsobů vyšetřování události, kdy došlo v obytném domě k výbuchu plynu. Rozbor celé události připomněl účastníkům semináře, že součástí života lidí je také mnoho rozmanitých faktorů a vlivů, které mohou pro člověka představovat rizika vzniku úrazu, ale jsou natolik skrytá a nenápadná, že je není možné běžně identifikovat, resp. uvědomit si je.

Na závěr semináře zástupci Hasičského záchranného sboru ochotně zodpověděli několik dotazů účastníků semináře.