Přednáška PREVENTCOM

Díky dlouholeté spolupráci katedry s firmou PREVENTCOM s.r.o., jejíž náplní je pomoc firmám s plněním zákonných povinností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb, požární ochrany a ekologie, přijal pozvání k účasti na cvičení předmětu Technická normalizace a bezpečnost pan Ing. Milan Kondziolka, vedoucí kanceláře firmy se sídlem v Českých Budějovicích.

Z vystoupení pana Kondziolky bylo patrné, že získal ve své praxi mnoho zkušeností z oblasti bezpečnosti práce a mohl tak na četných příkladech studentům ukázat důležitost dodržování zásad bezpečnosti práce. Ve své přednášce zdůraznil, že bezpečnost práce je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracovišti (uspořádání, vybavení), bezpečností technických a strojních zařízení, organizací práce, stavebními dispozicemi, vhodnými technologickými a pracovními postupy, promyšleným používáním osobních ochranných pracovních prostředků, splněním požadavků na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců a zdůraznil postavení vedoucích pracovníků firem v oblasti zajištění bezpečnosti práce zaměstnanců.

Studenti

Přednáška zástupce firmy PREVENTCOM s.r.o., která pomáhá zajišťovat bezpečnost práce a požární ochranu v mnoha významných firmách v Českých Budějovicích (například Madeta, Engel, Samson, Jihočeské letiště v Č. Budějovicích, CCI Czech Republic, Mondi BUPAK, SINOP, v supermarketech a mnoha dalších firmách) byla pro studenty poučná a zajímavá. Garant a vyučující předmětu TNB Ing. Ivo Celjak se ve svých předmětech snaží pozvat na katedru odborníky z praxe, protože je to vhodné doplnění výuky pro studenty a také získání zkušeností pedagogů a ověření, zda ve svých přednáškách nezůstávají v pozici teoretizování, které může být odtrženo od praxe.