Přednáška o současné elektromobilitě v ČR se studentům líbila

Pan Marušinec je předsedou Asociace elektromobilového průmyslu, takže lze říci, že má problematiku elektromobility „v malíku“. Krátce studenty seznámil s historií elektromobility ve světě a v České republice. Připomněl, že v 80. a 90. letech minulého století bylo u nás několik funkčních projektů českých výrobců elektricky poháněných osobních automobilů, včetně rychlonabíjecích stanic. Bohužel z politických důvodů došlo v této oblasti k útlumu a elektromobilita zůstala pouze v oblasti městské hromadné dopravy.

V další části přednášky se věnoval osobním zkušenostem s konstrukcí a provozem elektricky poháněného vozidla na VUT Brno a počátkům výstavby a rozvoje nabíjecích stanic v ČR.

Uvedl také některá negativa současných elektromobilů, například jejich vyšší cenu, nízký dojezd na jedno nabití baterie na plnou kapacitu, dlouhá doba nabíjení baterií a také pomalé budování nabíjecí infrastruktury. Zároveň uvedl perspektivy při řešení uvedených negativ.

Dále reagoval na některé mýty z oblasti rozvoje elektromobility v ČR. Například, že není k dispozici elektrická energie pro nabíjení baterií vozidel, že produkce emisí CO2 je u spalovacích motorů a elektromotorů shodná a rozdíl je pouze v tom, kde je „umístěn výfuk vozidla“, že likvidace baterií ohrožuje životní prostředí, že baterie jsou při provozu nebezpečné a způsobují výbuchy a následné požáry vozidel. Uvedené mýty některými poznatky z praxe, experimenty a výpočty nenásilnou formou vyvracel. Upozornil, že v ČR je mnoho odpůrců elektromobility, kteří argumentují v její neprospěch, například emise CO2 počítají tak, že pro dobíjení baterií uvažují pouze elektrickou energii vyráběnou pouze v uhelných elektrárnách, ale energetický mix v ČR je v současné době již takový, že ve spalovacích elektrárnách se vyrábí méně než 50% elektrické energie a situace se velmi rychle zlepšuje využíváním domácích solárních systémů, které neprodukují žádné emise a při jejich výrobě je podíl menší než jedno %. Také ukázal na statistice ERÚ, že ČR vyrábí přebytek elektrické energie a tímto přebytkem by bylo možné nabíjet jeden milion elektromobilů s ročním nájezdem 20 tisíc kilometrů a spotřebou 20 kWh na 100 ujetých kilometrů. Přičemž údaje o nájezdu kilometrů za rok a spotřebě energie na 100 ujetých kilometrů jsou v reálném provozu v ČR nižší (12 tisíc km, 12 kWh), takže již v současné době by bylo možné z přebytků energie nabíjet více jak 4 miliony elektromobilů. Také uvedl, že recyklací baterií jsou negativní dopady na životní prostředí téměř vyřešeny.

Zájemci si mohli po přednášce prohlédnout část lithiové baterie, kterou pan Marušinec přivezl ve svém automobilu Tesla a mohli na vlastní oči posoudit její bezpečnost nebo nebezpečnost.

Nakonec se věnoval autonomním automobilům, s nimiž má osobní zkušenosti a krátce s nimi studenty seznámil. Jako bonus ještě několik studentů svezl v automobilu Tesla, především v extrémním režimu zrychlení.

Při pohledu do sálu bylo patrné, že pan Marušinec svojí přednáškou studenty velmi zaujal.