Přednáška Ing. Pavla Mauleho z firmy TERMS zaujala

Velmi zajímavá byla ukázka reálného fotovoltaického (FV) ostrovního systému, na němž pan Maule prezentoval výhody a nevýhody tohoto systému. Studenti mohli na grafech sledovat energetickou bilanci reálných obytných budov v ostrovním systému v delším časovém úseku. Pan Maule otevřeně informoval i o nutném specifickém přístupu obyvatel ostrovních systémů k využívání elektrických spotřebičů a k dodržování určitých zásad ve způsobu žití lidí. Podrobně se věnoval také hybridním systémům používaných v rodinných domech i v zemědělských provozech. Ukázal historii i skutečnou bilanci „domácí“ fotovoltaiky z hlediska její účinnosti v závislosti na slunečním svitu a ročních obdobích.

Pan Maule umožnil studentům, díky dálkovému přenosu informací, nahlédnout na výrobu elektrické energie z FV panelů „online“ do některých reálných objektů v jihočeském regionu. Byly zde patrné toky elektrické energie z několika směrů. Například část odebírané elektrické energie z fotovoltaických panelů, část z baterie, do nichž byla elektrická energie z FV panelů uložena a také krytí z rozvodné sítě. Zajímavá byla také on-line ukázka, kdy jeden objekt západně od ČB vykazoval výrobu elektrické energie z FV panelů a jiný objekt na východ od ČB ukazoval téměř nulovou výrobu. V Českých Budějovicích bylo v tu dobu zataženo, ale zakrátko se od západu vyjasnilo.

Dále se pan Maule věnovat novým systémům, například systému Smart grids, Smart weather, Smart city, nabíjení elektromobilů systémem Mennekes Alton a dalším technologiím brzké budoucnosti. Přednáška byla natolik zajímavá, že bylo její trvání o hodinu prodlouženo.