Prázdniny na katedře

Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a studium je členěno zejména na semestry a ročníky. Každý ročník zahrnuje období výuky, zkoušek a období prázdnin. Studenti na naší katedře mají podle „Opatření rektora Jihočeské univerzity“ prázdniny od 27. června do 19. srpna, tedy 8 týdnů. Také učitelé mohou v této době čerpat své dovolené. Jak už to v lidské společnosti často bývá, na jedné straně je teorie a na straně druhé praxe. Teorie vychází z obecně stanovených zásad, nařízení, opatření a také z legislativy. V praktickém životě je situace jiná, resp. mnohé se děje jinými způsoby a také v jiném čase.

Přestože jsou letní měsíce, podle „opatření“, určeny pro prázdniny, mnohých studentů naší katedry se to netýká. Studují totiž zemědělské obory a zemědělství má svá specifika. Pracovní činnosti spojené se zemědělskou produkcí nejvíce začínají a probíhají v období prázdnin. Zemědělská „výroba“ probíhá tak, jak stanoví příroda a nikoliv jak stanoví člověk. Není to prostě výroba „zbytečných věcí“, kterou lze kdykoliv odložit, nebo přerušit, ale je to potravinová produkce. Například sklizeň některé zeleniny, jahod, rybízu, některých peckovin, píce, ozimého ječmene, řepky olejné a dalších plodin a rostlin je již koncem července ukončena a začíná sklizeň dalších obilovin, okopanin, kukuřice a dalších zemědělských produktů. Také některé chovy zvířat a drůbeže mají svá letní specifika. Takže jedna část našich studentů vykonává stanovenou praxi již od května a druhá část studentů sbírá data pro své bakalářské a diplomové práce v době prázdnin (samozřejmě záleží na tématu) a třetí část pracuje na rodinných farmách, na brigádách v zemědělství, nebo v rámci svých zájmů a pracovní zábavy spojené se zemědělstvím. Také doktorandi na katedře čerpají své dovolené až tehdy, pokud mohou, protože jsou také vázáni na oblast zemědělství.

Všem studentům a doktorandům, kteří prázdniny věnují studijním povinnostem a pracovní činnosti v zemědělství, patří uznání a poděkování a přání, aby potřebná data z procesů, technologií a pracovních činností pro BP a DP bez problémů získali a mohli je uplatnit.