Pozvánka – Přednášky zástupců E.ON

Pozvánka na přednášky odborníků společnosti  E.ON Energie o přítomnosti a budoucnosti elektromobility

Na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky je od roku 2018 zařazen do výuky 3. ročníku bakalářského studia v zimním semestru (ve Specializaci Dopravní a manipulační technika) předmět Konstrukce a provoz vozidel, jehož náplní je výuka problematiky čisté mobility v souladu s Národním akčním plánem čisté mobility, který vešel v říjnu 2015 v platnost.

V Národním akčním plánu čisté mobility (MPO ve spolupráci s MŽP) jsou obsaženy scénáře a opatření pro podporu elektromobility v ČR. Předpokládá se, že elektromobilita se stane odvětvím dopravy, která se bude v nejbližších letech dynamicky rozvíjet. Pro vysoké školství jsou zde stanoveny úkoly pro podporu elektromobility v několika opatřeních. Například „S 22 (str. 147): Cílené vzdělávací akce pro odbornou i širší veřejnost“, jejichž cílem je především poskytnout relevantní, nezkreslené informace o problematice čisté mobility. Dalším opatřením je „S 23 Začlenění čisté mobility do rámcových vzdělávacích programů na středních školách a akreditovaných studijních programů na vysokých školách“. Dále je to reakce na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR ze září 2017. V dokumentu je opatření P3 a P4, kde je uložen úkol Ministerstvu školství, aby nové učební programy na VŠ odpovídaly novým trendům a potřebám průmyslu tím, že bude v roce 2018 do výuky zařazena problematika elektromobility, čímž bude naplněn požadavek: „Je vhodné osvětou předcházet šíření zavádějících a neodůvodněných informací, které v souvislosti s novými trendy v automobilovém průmyslu, mohou vznikat.“

Cyklus akademických přednášek předmětu Konstrukce a provoz elektromobilů bude obohacen o přednášky odborníků z praxe a vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářské studium, také o praktické ukázky elektricky poháněných automobilů. Spolupráce byla již zahájena se společností E.ON Energie, jejíž zástupci pan Ing. Martin Klíma a pan Martin Schneider ve svých přednáškách, které budou dne 6. a 13. listopadu, vždy od 8,00 hodin na učebně ZR Z7a seznámí studenty v první přednášce se současným stavem eMobility, novými trendy v oblasti provozu elektromobilů, problematikou nabíjení baterií, vývojem cen baterií a elektromobilů. Ve druhé přednášce budou řešeny otázky připraveností distribuční sítě pro nabíjení vyššího počtu elektromobilů, možnosti využití vlastní elektrické energie získané fotovoltaickými panely a možnosti uložení přebytků elektrické energie ve virtuální baterii. Přednášky budou doplněny o testovací jízdu s elektromobilem VW eGolf.

Přednášky se mohou zúčastnit také všichni studenti Zemědělské fakulty, kteří se chtějí dozvědět více o Udržitelném rozvoji osobní dopravy v nejbližší budoucnosti.