Publikace katedry ve spolupráci s MZe

Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR – Odborem bezpečnosti potravin připravila pro zemědělce a odbornou veřejnost publikaci Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT.

Publikace shrnuje nejdůležitější informace související s implementací dokumentu Závěry o BAT a zároveň poskytuje základní informace o způsobu přezkumu integrovaných povolení krajskými úřady dle připravovaného Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace je dostupná v tištěné i elektronické verzi.

Exkurze studentů

V rámci předmětu Řízení služeb B se naši studenti vydali 30. listopadu na exkurzi do Sezimova Ústí, konkrétně do firmy VSP DATA, a.s.

Firma se zabývá servisní činností a podporou zákazníků v ucelené škále servisů reversní logistiky. Poskytuje služby zahrnující všechny podpůrné služby, včetně logistiky, distribuce, oprav produktů a komponentů. Značky, které patří do jejího portfolia jsou například: Apple, Benq, Nikon, Samsung či HTC.

Zobrazit detail