Ukázky moderní techniky na KZT

cropOd letošního akademického roku začala Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky využívat služeb soukromých firem, které pro výukové i výzkumné účely na pracoviště zapůjčují nejmodernější techniku dostupnou na současném trhu. Cílem této aktivity je podpořit zvyšování kvality přípravy studentů především v oboru Zemědělská a dopravní technika.

Zobrazit detail

Spolupráce katedry a firmy Kvarto s.r.o.

Spolupráce katedry a společnosti Kvarto s.r.o se sídlem v Dyníně se nadále rozvíjí.

Dne 1. 11. byl na katedru zapůjčen traktor New Holland BOOMER 50 s nakládacím zařízením ve prospěch výuky studentů 1. ročníku bakalářského studia. Traktor bude k dispozici studentům v praktické části cvičení předmětu Dopravní a manipulační technika a Základy techniky. Cílem je, aby si studenti ověřili získané teoretické znalosti také v praxi.

Zobrazit detail