Ohlédnutí za seminářem s odborníky z praxe

Katedra zemědělské dopravní a manipulační techniky ZF JU nabízí od letošního akademického roku nový předmět Katedrální seminář s odborníky z praxe. Na semináři vystupují pozvaní zástupci úspěšných podnikatelských subjektů, aby se studenty diskutovali na vybrané téma, podělili se o své zkušenosti, nebo je informovali o připravovaných novinkách ve svém portfoliu produktů a služeb.

Zobrazit detail

Slavnostní imatrikulace

Dne 12. 10. 2017 složili naši studenti imatrikulační slib. Tímto slibem byli přijati do akademické obce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Po vyslechnutí projevu zástupce rektora, pana děkana naší fakulty a imatrikulačního slibu, který přednesla vybraná studentka, studenti postupně předstupovali před insignii fakulty. Přiložili na ní dva prsty pravé ruky a slovy potvrdili, že budou vzornými studenty a budou ctít jméno univerzity. Dále předstoupili před zástupce pana rektora a děkana zemědělské fakulty, jimž podali ruku a převzali Imatrikulační slib na své jméno a příjmení.

Zobrazit detail

Každoroční jednání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat

Stejně jako v minulých letech se i letos na ZF JU uskutečnilo jednání Technické pracovní skupiny (TPS) pro kategorii 6.6 – intenzívní chovy drůbeže a prasat. Jednání, které řídila ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR paní Ing. Jitka Götzová, se zúčastnili také zástupci svazů dotčených kategorií hospodářských zvířat (Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě z.s. a Českomoravská drůbežářská unie z.s.) a dále zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, VÚZT v. v. i. Praha, VÚŽV v. v. i. Praha – Uhříněves, agentury CENIA Praha, Mydlářka a. s. Benešov u Prahy, Renvodin – Šafařík spol. s r.o. Hustopeče a VÚŽV Nitra.

Zobrazit detail