Pozvánka – Přednášky zástupců E.ON

Pozvánka na přednášky odborníků společnosti  E.ON Energie o přítomnosti a budoucnosti elektromobility

Na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky je od roku 2018 zařazen do výuky 3. ročníku bakalářského studia v zimním semestru (ve Specializaci Dopravní a manipulační technika) předmět Konstrukce a provoz vozidel, jehož náplní je výuka problematiky čisté mobility v souladu s Národním akčním plánem čisté mobility, který vešel v říjnu 2015 v platnost.

Zobrazit detail

Brazilský student na katedře

V době letních prázdnin (1.7. do 24.8. 2018) můžete na katedře Zemědělské, dopravní a manipulační techniky potkat studenta Vicenta Bridi de Borgese z Brazilského města Porto Alege (jedno z největších měst Brazílie).

Zobrazit detail