Ze stáže na Tchaj-wanu našich doktorandů

Doktorandi Ing. Radim Kuneš a Mgr. Pavel Olšan se zúčastnili dvouměsíční pracovní stáže konané na ostrově Tchaj-wan. Pracovní stáž, s názvem Industrial Technical Tutor Training Program, pořádalo oddělení mezinárodní spolupráce tchajvanského ministerstva hospodářství.

Zobrazit detail

Mezinárodní spolupráce nese další plody

Mezinárodní spolupráce Jihočeské univerzity se Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Výzkumným ústavem živočíšnej výroby v Nitre nese další plody. V rámci spolupráce vznikla vysokoškolská učebnice „Technika pre chov zvierat“.

Za Jihočeskou univerzitu se na přípravě této publikace podíleli Ing. Marie Šístková, CSc. a Ing. Ivo Celjak, CSc. Oba jmenovaní jsou zaměstnanci naší katedry.

Učebnice je v letošním roce vydána již podruhé a studentům Zemědělské fakulty JU je k dispozici v Akademické knihovně JU.

Publikace primárně slouží při výuce předmětů vztahujících se k živočišné produkci.

Přednáška „Budoucnost mobility“ Ing. Jiřího Šaška, Ph.D. ze společnosti SIEMENS Mobility zaujala

Přednášející nejprve porovnal hlavní druhy pozemní dopravy z hlediska potřeby energie pro zajištění pohybu dopravních zařízení. Studentům vysvětlil, že pro udržitelný rozvoj v oblasti dopravy je nutné zajistit optimální režim jízdy, v závislosti na dopravní trase a prostředí, správně konstruovaných dopravních zařízení tak, aby byla hodnota vynaložené práce, na absolvování dráhy co nejnižší. Zároveň na příkladech vysvětlil, že v praxi existují určité limity, pod něž se jednotlivé druhy dopravy nemohou, při současném vědeckotechnickém pokroku v konstrukci dopravních zařízení, již dostat při používání klasických pohonných hmot. Při porovnání hlavních druhů dopravy objasnil na příkladech vliv základních veličin na spotřebu energie. Například ukázal, že v silniční dopravě je spotřeba energie 2,4 kWh na 1 kontejner a 1 kilometr, v případě železniční dopravy je to 0,3 kWh na tentýž kontejner a 1 kilometr.

Zobrazit detail