Každoroční jednání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat

Stejně jako v minulých letech se i letos na ZF JU uskutečnilo jednání Technické pracovní skupiny (TPS) pro kategorii 6.6 – intenzívní chovy drůbeže a prasat. Jednání, které řídila ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR paní Ing. Jitka Götzová, se zúčastnili také zástupci svazů dotčených kategorií hospodářských zvířat (Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě z.s. a Českomoravská drůbežářská unie z.s.) a dále zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, VÚZT v. v. i. Praha, VÚŽV v. v. i. Praha – Uhříněves, agentury CENIA Praha, Mydlářka a. s. Benešov u Prahy, Renvodin – Šafařík spol. s r.o. Hustopeče a VÚŽV Nitra.

Zobrazit detail

Letní svatby na katedře

Máme velkou radost, že se na naší katedře daří růst. A to nejen po vědecké a profesní stránce. Katedra se pyšní relativně mladým kolektivem, se kterým může sdílet ty nejdůležitější okamžiky života jeho členů. Dva z týmu doktorandů spojili v průběhu léta své životní cesty se svými dlouholetými partnerkami, třetí se takto chystá učinit v září.

Zobrazit detail

Prázdniny na katedře

Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a studium je členěno zejména na semestry a ročníky. Každý ročník zahrnuje období výuky, zkoušek a období prázdnin. Studenti na naší katedře mají podle „Opatření rektora Jihočeské univerzity“ prázdniny od 27. června do 19. srpna, tedy 8 týdnů. Také učitelé mohou v této době čerpat své dovolené. Jak už to v lidské společnosti často bývá, na jedné straně je teorie a na straně druhé praxe. Teorie vychází z obecně stanovených zásad, nařízení, opatření a také z legislativy. V praktickém životě je situace jiná, resp. mnohé se děje jinými způsoby a také v jiném čase.

Zobrazit detail