Ohlédnutí za seminářem s odborníky II

Dne 1.11. 2017 proběhl druhý seminář s odborníky z praxe, tentokrát katedru zemědělské techniky navštívil PR manažer firmy NISSAN Ing. Petr kolář. Pan Kolář ve své přednášce nahlédl do brzké budoucnosti automobilové dopravy. I tentokrát byla účast studentů vysoká. Na přednášku dorazilo přes 70 studentů.

Zobrazit detail

Ohlédnutí za seminářem s odborníky z praxe

Katedra zemědělské dopravní a manipulační techniky ZF JU nabízí od letošního akademického roku nový předmět Katedrální seminář s odborníky z praxe. Na semináři vystupují pozvaní zástupci úspěšných podnikatelských subjektů, aby se studenty diskutovali na vybrané téma, podělili se o své zkušenosti, nebo je informovali o připravovaných novinkách ve svém portfoliu produktů a služeb.

Zobrazit detail

Slavnostní imatrikulace

Dne 12. 10. 2017 složili naši studenti imatrikulační slib. Tímto slibem byli přijati do akademické obce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Po vyslechnutí projevu zástupce rektora, pana děkana naší fakulty a imatrikulačního slibu, který přednesla vybraná studentka, studenti postupně předstupovali před insignii fakulty. Přiložili na ní dva prsty pravé ruky a slovy potvrdili, že budou vzornými studenty a budou ctít jméno univerzity. Dále předstoupili před zástupce pana rektora a děkana zemědělské fakulty, jimž podali ruku a převzali Imatrikulační slib na své jméno a příjmení.

Zobrazit detail