Den otevřených dveří

V rámci celouniverzitního dne otevřených dveří, bylo uspořádáno názorné představení studijních oborů garantovaných naší katedrou pro zájemce ze středních škol.

S organizací vysokoškolského studia, vyučovanými předměty a výhledovými možnostmi navazujícího studia seznámil zájemce Ing. Ivo Celjak, CSc., s činností BAT centra JU pracujícím při naší katedře pak i s ukázkou měřících přístrojů seznámil Ing. Antonín Dolan.

Zobrazit detail

Setkání pracovníků BAT center z České republiky

IMG_1965Ve dnech 16.-17.1.2014 proběhlo pod záštitou děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích p. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr.h.c. a Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR zastoupeném pí ředitelkou Ing. Jitkou Götzovou setkání zástupců BAT center z Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Mendelovy univerzity v Brně a Vysoké školy báňské v Ostravě.

Zobrazit detail