Setkání pracovníků BAT center z České republiky

IMG_1965Ve dnech 16.-17.1.2014 proběhlo pod záštitou děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích p. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr.h.c. a Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR zastoupeném pí ředitelkou Ing. Jitkou Götzovou setkání zástupců BAT center z Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Mendelovy univerzity v Brně a Vysoké školy báňské v Ostravě.

Zobrazit detail