Přednáška o současné elektromobilitě v ČR se studentům líbila

Pan Marušinec je předsedou Asociace elektromobilového průmyslu, takže lze říci, že má problematiku elektromobility „v malíku“. Krátce studenty seznámil s historií elektromobility ve světě a v České republice. Připomněl, že v 80. a 90. letech minulého století bylo u nás několik funkčních projektů českých výrobců elektricky poháněných osobních automobilů, včetně rychlonabíjecích stanic. Bohužel z politických důvodů došlo v této oblasti k útlumu a elektromobilita zůstala pouze v oblasti městské hromadné dopravy.

Zobrazit detail

Publikace katedry ve spolupráci s MZe

Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR – Odborem bezpečnosti potravin připravila pro zemědělce a odbornou veřejnost publikaci Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT.

Publikace shrnuje nejdůležitější informace související s implementací dokumentu Závěry o BAT a zároveň poskytuje základní informace o způsobu přezkumu integrovaných povolení krajskými úřady dle připravovaného Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace je dostupná v tištěné i elektronické verzi.

Exkurze studentů

V rámci předmětu Řízení služeb B se naši studenti vydali 30. listopadu na exkurzi do Sezimova Ústí, konkrétně do firmy VSP DATA, a.s.

Firma se zabývá servisní činností a podporou zákazníků v ucelené škále servisů reversní logistiky. Poskytuje služby zahrnující všechny podpůrné služby, včetně logistiky, distribuce, oprav produktů a komponentů. Značky, které patří do jejího portfolia jsou například: Apple, Benq, Nikon, Samsung či HTC.

Zobrazit detail