Přednáška PREVENTCOM

Díky dlouholeté spolupráci katedry s firmou PREVENTCOM s.r.o., jejíž náplní je pomoc firmám s plněním zákonných povinností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb, požární ochrany a ekologie, přijal pozvání k účasti na cvičení předmětu Technická normalizace a bezpečnost pan Ing. Milan Kondziolka, vedoucí kanceláře firmy se sídlem v Českých Budějovicích.

Zobrazit detail

Ohlédnutí za přednáškou NISSAN

foto-8Přednáška o současnosti a budoucnosti elektromobilů NISSAN, uspořádaná pro studenty i zaměstnance fakulty byla sledována více než 90 studenty a zaměstnanci zemědělské fakulty. Přednáška byla zorganizována Katedrou zemědělské, dopravní a manipulační techniky, firmou HAS AUTO s.r.o. v Českých Budějovicích, zastoupenou panem Tomášem Kordinou, ale hlavní slovo měl zástupce firmy NISSAN Ing. Petr Kolář z Prahy.

Zobrazit detail

Ohlédnutí za dny otevřených dveří na KZT ZF JU

img_2197Při pohledu na počet účastníků na letošních Dnech otevřených dveří je možno usuzovat, že stoupá zájem o studium tříletého bakalářského oboru Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby a také o navazující, dvouletý magisterský obor Zemědělská a dopravní technika. V letošním roce při Dnech otevřených dveří navštívilo prostory katedry více než 50 zájemců o studium uvedených oborů.

Zobrazit detail