Technoforum 2015

Račková dolina 2015 - 001

Ve dnech 13.-15.5.2015 proběhlo setkání kateder zaměřených na zemědělskou techniku v Račkově dolině na Slovensku. Naši katedru na tomto setkání reprezentoval Ing. Dolan s doktorandy Mgr. Olšanem a Mgr. Havelkou.

Zobrazit detail

Umístění na SVOČ

Ve středu 15. dubna 2015 se na ZF JU uskutečnil další ročník SVOČ. Pěkné třetí místo obsadil Bc. Radim Kuneš s diplomovou prací na téma Využití nízko-potenciálního odpadního tepla produkovaného JE Temelín pro zemědělskou produkci. Práce byla realizována na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky ve spolupráci s ČEZ pod vedením doc. RNDr. Petra Bartoše, Ph.D., Ing. Pavla Šimáka a Ing. Marka Ledviny.

SVOC1 SVOC2

Delegace z Nitry

Nitra_CK04Na Zemědělské fakultě je od včerejšího dne na návštěvě delegace z Technické fakulty Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. Delegace vedená děkanem a proděkany navštívila především naši katedru. Během jednání s děkanem a proděkany naší fakulty byla podepsána oběma děkany Dohoda o vzájemné spolupráci (viz aktualita na webu Zemědělské fakulty).

Zobrazit detail

Den otevřených dveří 2015/1

V rámci dne otevřených dveří 16. 1. 2015 přišlo na naši katedru celkem 26 zájemců o studium. Počet zájemců, kteří se DOD zúčastnili, byl o 7 vyšší než v loňském roce.

V posluchárně Z1 nového pavilonu ZR byli všichni zájemci o studium na ZF přivítáni děkanem fakulty Prof. Ing. Miloslavem Šochem, CSc., dr.h.c. Potom jim proděkan pro pedagogickou činnost Ing Karel Suchý, PhD., v téměř hodinové prezentaci, představil všechny možnosti studia na naší fakultě.

Zobrazit detail