Setkání TPS

Setkání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat se uskutečnilo dne 1.9.2014 v prostoru BAT centra JU za účastí pracovníků Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích, MZe ČR Praha, MŽP Praha , VÚŽV Nitra, a společností Tekro s.r.o., Cenia, Rendovin, Agrosoft a ČMDU. Odpolední část se konala na výstavě Země živitelka…

IMG_2360 IMG_2354 IMG_2352

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů

IMG_2253

Ve dnech 10.-13.6.2014 se na naší katedře uskutečnily státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Zemědělská technika: Obchod, servis služby. Své studium na KZT ZF JU úspěšně završilo 23 studentů. V pondělí 2. června pak státní zkoušku složilo 9 studentů oboru Dopravní a manipulační technika.

Slavnostní promoce absolventů se uskuteční 2. července 2014 na zámku v Hluboké nad Vltavou.