Den otevřených dveří 2015/1

V rámci dne otevřených dveří 16. 1. 2015 přišlo na naši katedru celkem 26 zájemců o studium. Počet zájemců, kteří se DOD zúčastnili, byl o 7 vyšší než v loňském roce.

V posluchárně Z1 nového pavilonu ZR byli všichni zájemci o studium na ZF přivítáni děkanem fakulty Prof. Ing. Miloslavem Šochem, CSc., dr.h.c. Potom jim proděkan pro pedagogickou činnost Ing Karel Suchý, PhD., v téměř hodinové prezentaci, představil všechny možnosti studia na naší fakultě.

Zobrazit detail

EuroTier 2014 Hannover

han10Ve dnech 11-14.11. 2014 probíhá v německém Hannoveru veletrh EuroTier společně s Energy Decentral. EuroTier je předním světovým veletrhem pro živočišnou výrobu a Energy Decentral je veletrh inovací v oblasti spotřeby energie. Zástupci katedry se tohoto veletrhu zúčastnili 11.11., aby se seznámili s novinkami v těchto oblastech.

Zobrazit detail

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Dne 5. listopadu 2014 se náš pracovník Ing. Antonín Dolan zúčastnil za BAT centrum Jihočeské univerzity

XV. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách,

které bylo pořádáno Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a agenturou CENIA.

Zobrazit detail

Katedra přestěhována

AtriumNaše katedra se od nového školního roku 2014/2015 přestěhovala do nově postavené budovy ZR, která se nachází na adrese:

Na sádkách 1780
370 05 České Budějovice

V budově se nachází nově vybavené učebny a kanceláře pro naše zaměstnance.

Doufáme, že se Vám zde bude líbit a přejeme spousty úspěchů v novém semestru.