TECHAGRO 2016

V rámci doprovodného programu výstavy TECHAGRO bylo prezentováno také BAT centrum JU. Po stručném představení činnosti a poslání centra prezentovali členové naší katedry výsledky dosažené v jednotlivých laboratořích v uplynulých pěti letech. Zároveň seznámili přítomné s odbornými aktivitami realizovanými ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR a představili plán dalšího rozvoje centra v následujících letech.

IMG_3510   IMG_3520   IMG_3527

Navazující studijní obor

Akreditační komise České republiky udělila akreditaci navazujícímu studijnímu oboru Zemědělská a dopravní technika, který bude garantován na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU. První studenti budou přijati ke studiu od akademického roku 2016/2017 a po jeho úspěšném absolvování obdrží titul inženýr (Ing.).

Zobrazit detail