Zapojení studentů do výzkumných prací na katedře

Detail pracoviště člena komise olfaktometru V roce 2015 byl na naší katedře pořízen přístroj ke stanovení koncentrace pachových látek Olfaktometr T08-8. Přístroj je k dispozici pro vědeckovýzkumné úkoly katedry a studenty, kteří si zvolí téma bakalářské nebo diplomové práce s problematikou zápachu. Zakoupen  byl z grantového projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0258 – Modernizace ZF JU.

Zobrazit detail

Významné pozvání Ing. Ivo Celjaka, CSc. na slavnostní setkání osobností agrárního sektoru

img_2142Člen katedry Ing. Ivo Celjak, CSc. obdržel pozvánku k účasti na 20. ročníku slavnostního setkání osobností agrárního sektoru v hotelu Internacional v Praze.

Hlavním bodem programu je diskuse s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a předsedou AK ČR Miroslavem Tomanem.

Dále bude na programu vyhlášení soutěže Zemědělec roku 2016Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.

Zobrazit detail

Ukázky moderní techniky na KZT

cropOd letošního akademického roku začala Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky využívat služeb soukromých firem, které pro výukové i výzkumné účely na pracoviště zapůjčují nejmodernější techniku dostupnou na současném trhu. Cílem této aktivity je podpořit zvyšování kvality přípravy studentů především v oboru Zemědělská a dopravní technika.

Zobrazit detail

Spolupráce katedry a firmy Kvarto s.r.o.

Spolupráce katedry a společnosti Kvarto s.r.o se sídlem v Dyníně se nadále rozvíjí.

Dne 1. 11. byl na katedru zapůjčen traktor New Holland BOOMER 50 s nakládacím zařízením ve prospěch výuky studentů 1. ročníku bakalářského studia. Traktor bude k dispozici studentům v praktické části cvičení předmětu Dopravní a manipulační technika a Základy techniky. Cílem je, aby si studenti ověřili získané teoretické znalosti také v praxi.

Zobrazit detail