EuroTier 2014 Hannover

han10Ve dnech 11-14.11. 2014 probíhá v německém Hannoveru veletrh EuroTier společně s Energy Decentral. EuroTier je předním světovým veletrhem pro živočišnou výrobu a Energy Decentral je veletrh inovací v oblasti spotřeby energie. Zástupci katedry se tohoto veletrhu zúčastnili 11.11., aby se seznámili s novinkami v těchto oblastech.

Zobrazit detail

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Dne 5. listopadu 2014 se náš pracovník Ing. Antonín Dolan zúčastnil za BAT centrum Jihočeské univerzity

XV. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách,

které bylo pořádáno Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a agenturou CENIA.

Zobrazit detail

Katedra přestěhována

AtriumNaše katedra se od nového školního roku 2014/2015 přestěhovala do nově postavené budovy ZR, která se nachází na adrese:

Na sádkách 1780
370 05 České Budějovice

V budově se nachází nově vybavené učebny a kanceláře pro naše zaměstnance.

Doufáme, že se Vám zde bude líbit a přejeme spousty úspěchů v novém semestru.

Setkání TPS

Setkání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat se uskutečnilo dne 1.9.2014 v prostoru BAT centra JU za účastí pracovníků Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích, MZe ČR Praha, MŽP Praha , VÚŽV Nitra, a společností Tekro s.r.o., Cenia, Rendovin, Agrosoft a ČMDU. Odpolední část se konala na výstavě Země živitelka…

IMG_2360 IMG_2354 IMG_2352