Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

logoeu  mpo-logo

Identifikační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520
Název projektu: Nový proces ošetření zemědělských produktů (semen) proti plísním
Termín realizace projektu: 07/2016 – 6/2018
Cíle projektu: Transfer znalostí (proces nechemického ošetření semen hospodářských plodin před jejich výsevem na pole) mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zemědělskou fakultou a malým podnikem – společností SurfaceTreat a.s.
Další účastníci: SurfaceTreat a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

logoeu  mpo-logo