Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost

logoeu  mpo-logo

Identifikační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495
Název projektu: Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu
Termín realizace projektu: 07/2018 – 12/2020
Cíle projektu: Cílem navrhovaného projektu je transfer znalosti z Jihočeské univerzity v ČB do podniku AGROSOFT Tábor, s.r.o. tak, aby inovace vývojových procesů umožnila firmě operativněji reagovat na budoucí poptávku ze strany odběratelů a nabízet high-tech řešení dle jejich individuálních požadavků.
Další účastníci: Agrosoft Tábor, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

logoeu  mpo-logo