Ohlédnutí za dny otevřených dveří na KZT ZF JU

img_2197Při pohledu na počet účastníků na letošních Dnech otevřených dveří je možno usuzovat, že stoupá zájem o studium tříletého bakalářského oboru Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby a také o navazující, dvouletý magisterský obor Zemědělská a dopravní technika. V letošním roce při Dnech otevřených dveří navštívilo prostory katedry více než 50 zájemců o studium uvedených oborů.

Vzrůstající zájem o studium uvedených oborů je ovlivněn několika faktory. Vedle bezproblémového uplatnění absolventů na trhu práce je to také atraktivnost oboru. Nosnými výukovými disciplínami jsou předměty orientované na moderní zemědělské technologie a na dopravní a manipulační zařízení budoucnosti. Pravidelně jsou například pořádány přednášky a semináře o elektromobilitě či autonomním provozu s možností studentů vyzkoušet si moderní automobily. S moderními zemědělskými stroji se studenti setkají také při pravidelných exkurzích jak u prodejců, tak v servisních střediscích. Důraz je kladen na začlenění moderní zemědělské techniky do technologií živočišné a rostlinné výroby.

img_2180img_2183

Druhým faktorem je vstřícný přístup pedagogů ke studentům, který je navíc podpořen velikostí studijních skupin. Ta umožňuje využívat i individuální formu výuky, při které je možno řešit také odborná témata dle osobního zájmu studenta. Výuka probíhá v moderních posluchárnách, které se nacházejí v nově vybudovaných prostorech. K dispozici je řada specializovaných laboratoří s měřicí a laboratorní technikou, přístroje špičkově vybaveného BAT centra JU a další.

img_2205img_2211

I přes výrazný zájem uchazečů o studium na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky je možno konstatovat, že ZF JU chce všem zájemcům vyhovět a nabídnout jim kvalitní vzdělání v tolik poptávaných technicky orientovaných oborech.