Návštěva brazilského profesora

Ve dnech 22. až 24. ledna 2020 navštívil Katedru zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU profesor Mozena Leandro Wilson z Federální univerzity v Goiâs (UFG) v Brazílii. Cílem jeho návštěvy bylo jednání o prohloubení spolupráce mezi ZF JU a UFG v rámci možnosti mobilit studentů a společné práce na vědeckých projektech.

V průběhu návštěvy profesor navštívil také laboratoře Katedry speciální produkce rostlinné a Katedry agroekosystémů. Velice ocenil kvalitní přístrojové vybavení laboratoří. Zástupcům ZF JU poděkoval za vřelé přijetí brazilských studentů v rámci výměnného programu UNIGOU, kteří v současné době pracují na výzkumných projektech na Zemědělské fakultě JU. Součástí návštěvy byl i společenský večer, který přispěl k utužení vztahů obou pracovišť.