Navazující studijní obor

Akreditační komise České republiky udělila akreditaci navazujícímu studijnímu oboru Zemědělská a dopravní technika, který bude garantován na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU. První studenti budou přijati ke studiu od akademického roku 2016/2017 a po jeho úspěšném absolvování obdrží titul inženýr (Ing.).

Akreditační komise zároveň prodloužila o osm let akreditaci bakalářského studijního oboru Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby. Uchazeči přijatí ke studiu od akademického roku 2016/2017 mohou navíc obor studovat dle svého zájmu ve dvou specializacích, a to buď Zemědělská technika, nebo Dopravní a manipulační technika.

O absolventy bakalářského oboru byl a je na pracovním trhu tradičně velký zájem. Předpokládáme, že možnost rozšířit si kvalifikaci studiem v navazujícím oboru tak uvítají nejen studenti, ale i jejich potenciální zaměstnavatelé.