Mezinárodní spolupráce nese další plody

Mezinárodní spolupráce Jihočeské univerzity se Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Výzkumným ústavem živočíšnej výroby v Nitre nese další plody. V rámci spolupráce vznikla vysokoškolská učebnice „Technika pre chov zvierat“.

Za Jihočeskou univerzitu se na přípravě této publikace podíleli Ing. Marie Šístková, CSc. a Ing. Ivo Celjak, CSc. Oba jmenovaní jsou zaměstnanci naší katedry.

Učebnice je v letošním roce vydána již podruhé a studentům Zemědělské fakulty JU je k dispozici v Akademické knihovně JU.

Publikace primárně slouží při výuce předmětů vztahujících se k živočišné produkci.